<center> Strona znajduje się pod adresem <a href="http://skroc.pl/8bbb2">http://skroc.pl/8bbb2</a> </center>